03/02/2023

Ngày Miền công cộng 2023: Khai mở kho tàng nghệ thuật, khoa học và văn học.

Vào ngày 1 tháng 1 hàng năm, chúng tôi cùng những người đam mê “tri thức mở” trên toàn thế giới kỷ niệm Ngày miền công cộng. Vì việc bảo vệ bản quyền cho các tác phẩm sáng tạo chỉ có hiệu lực trong một số năm nhất định, nên chúng ta có thể mở … Continued
Xem thêm

04/11/2022

THIẾT KẾ LẠI KHOA HỌC MỞ Ở NHỮNG NỀN NGHIÊN CỨU ĐANG PHÁT TRIỂN

  Nghiên cứu là một mảng còn tương đối mới ở nhiều nước châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh. Ở những khu vực này, các nhà khoa học trẻ đang làm việc chăm chỉ để bước đầu xây dựng một nền khoa học mở với mục tiêu có thể tích hợp được những nguyên … Continued
Xem thêm

08/09/2022

MỘT TƯƠNG LAI – CÁC NHÀ KHOA HỌC KHÔNG CÒN PHẢI TRẢ PHÍ CHO CÁC BÀI BÁO TRUY CẬP MỞ

Tháng 10 vừa rồi, PLOS – nhà xuất bản tiên phong trong mô hình truy cập mở – đã bắt đầu thử nghiệm một mô hình kinh doanh mới có khả năng chấm dứt kỷ nguyên mà nhà nghiên cứu phải trả tiền để công bố bài báo khoa học. Một trong những phương án … Continued
Xem thêm

08/09/2022

Sự biến mất của hàng trăm tạp chí khoa học truy cập mở

84 tạp chí truy cập mở (open-access – OA) trực tuyến trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, và gần 100 tạp chí nữa trong lĩnh vực khoa học xã hội & nhân văn đã biến mất khỏi internet trong vòng 2 thập kỉ vừa rồi, tương đương với một lượng lớn những kết quả … Continued
Xem thêm

08/09/2022

Phí xuất bản truy cập mở đang cản trở các nhà nghiên cứu đến từ các nước đang phát triển

Các tác giả ở các quốc gia có thu nhập thấp hiếm khi xuất bản các bài báo có thể đọc miễn phí, ngay cả khi họ đủ điều kiện để được miễn giảm phí xuất bản. Một phân tích trên hàng chục nghìn bài báo cho thấy các tác giả đến từ các khu … Continued
Xem thêm

08/09/2022

Cách mạng đã không xảy ra: COVID-19 thúc đẩy sự tăng trưởng của truy cập mở, nhưng preprint vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ

Tháng 01 năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bắt đầu lan rộng, các nhà tài trợ nghiên cứu và các nhà xuất bản khoa học đã nhận ra rằng những cách thức truyền thống không còn phù hợp. Họ cần phải nhấn ga tăng tốc để đáp ứng nhu cầu thông tin mà sẽ giúp … Continued
Xem thêm