Balancing the self : Medicine, politics and the regulation of health in the twentieth century

Tác giả: Jackson, M.
Thể loại: Dược
Lượt xem: 291
Từ khóa:
Chọn định dạng để tải về:
Lĩnh vực:
Đánh giá:
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Giấy phép sử dụng: ABC
Chia sẻ:
Balancing the self : Medicine, politics and the regulation of health in the twentieth century
Các khái niệm về ‘sự cân bằng’ đã trở thành trung tâm của chính trị, y học và xã hội hiện đại. Tuy nhiên, trong khi nhiều thách thức về sức khỏe, môi trường và xã hội được thảo luận trên toàn cầu về sự mất cân bằng trong các hệ thống sinh học, xã hội và sinh thái, thì các chiến lược để giải quyết những thái quá và thiếu sót hiện đại hầu như chỉ tập trung vào quyền tự quyết của cá nhân. Cân bằng bản thân khám phá những cách đa dạng trong đó các bản...

Các khái niệm về ‘sự cân bằng’ đã trở thành trung tâm của chính trị, y học và xã hội hiện đại. Tuy nhiên, trong khi nhiều thách thức về sức khỏe, môi trường và xã hội được thảo luận trên toàn cầu về sự mất cân bằng trong các hệ thống sinh học, xã hội và sinh thái, thì các chiến lược để giải quyết những thái quá và thiếu sót hiện đại hầu như chỉ tập trung vào quyền tự quyết của cá nhân. Cân bằng bản thân khám phá những cách đa dạng trong đó các bản ngã cân bằng và không cân bằng đã được xây dựng, can thiệp và thách thức trong suốt thế kỷ XX dài. Thông qua các chương ban đầu về các chủ đề đa dạng như kiểm soát béo phì, mệt mỏi và điều tiết công việc cũng như sinh lý học khám phá trong điều kiện khắc nghiệt, tập sách phân tích cách các khái niệm về sự cân bằng và cách nói về trao quyền và trách nhiệm trong lịch sử đã được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bởi sự đa dạng của các cơ quan chính trị và xã hội. Lịch sử hóa các mối quan tâm hiện tại, cũng như khám phá những mối quan tâm bị che giấu trước đó trong quá khứ, các cuộc thảo luận trên phạm vi rộng về quản trị y tế, tính chủ quan và sự cân bằng của tập sách này sẽ thu hút sự quan tâm của các nhà sử học y học, nhà xã hội học, nhà phân tích chính sách xã hội và chính trị xã hội. các nhà sử học như nhau.


Xem thêm

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Tài liệu khác cùng chủ đề

Giáo dục và Khoa học mở: Cẩm nang hướng dẫn dành cho Giảng viên và Nhà nghiên cứu

Nguyễn Linh Chi, Vũ Nguyễn Quang Duy, Phan Thị Thanh Thảo, Phạm Hùng Hiệp
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 65

Mind Your Writing

Wymann, Christiancc
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 632

Developing Writers in Higher Education: A Longitudinal Study

R Gere, Anne
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 554

Developing and Assessing Academic and Professional Writing Skills

Göpferich, Susanne, Neumann, Imke
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 562

About Writing: A Guide

Molinari, Julia
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 748

About Writing: A Guide

Robin Jeffrey
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 591

Writing Guide with Handbook

Michelle Bachelor Robinson, Maria Jerskey, Toby Fulwiler, Emeritus
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 519

Write Here, Right Now: An Interactive Introduction to Academic Writing and Research

Aaron Tucker and Paul Chafe
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 498

You, Writing! A Guide to College Composition

Alexandra Glynn, Amy Jo Swing, Kelli Hallsten-Erickson
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 659

The Gordon State College Writing Handbook

Mark King, Wesley Venus
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 477

Let’s get writing!

Elizabeth Browning; Kirsten DeVries; Kathy Boylan; Jenifer Kurtz; Katelyn Burton
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 492

Mindful Technical Writing

Dawn Atkinson, Stacey Corbitt
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 510

Business Meets the Humanities: The Human Perspective in University-Industry Collaboration

Martina Mahnke, Mikka Nielsen, Matilde Petersen, Lise Tjørring
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 633

On the Significance of Religion in Violence Against Women and Girls

Elisabet le Roux, Sandra Iman Pertek
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 839

Wealth and Power: Philosophical Perspectives

Michael Bennett, Huub Brouwer, Rutger Claassen
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 735

Superdiversity: Migration and Social Complexity

Steven Vertovec
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 617

Urban Politics of Human Rights

Janne Nijman, Barbara Oomen, Elif Durmuş, Sara Miellet, Lisa Roodenburg
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 636

Injustice in Urban Sustainability: Ten Core Drivers

Panagiota Kotsila, Isabelle Anguelovski, Melissa García-Lamarca, Filka Sekulova
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 585

Capitalisms and Democracies: Can Growth and Equality be Reconciled?

Carlo Trigilia
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 669

Contestations of Citizenship, Education, and Democracy in an Era of Global Change: Children and Youth in Diverse International Contexts

Patricia K. Kubow, Nicole Webster, Krystal Strong, Daniel Miranda
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 453

Global Citizenship in Foreign Language Education: Concepts, Practices, Connections

Christiane Lütge, Thorsten Merse, Petra Rauschert
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 481

Unsettled Urban Space: Routines, Temporalities and Contestations

Tihomir Viderman, Sabine Knierbein, Elina Kränzle, Sybille Frank, Nikolai Roskamm, Ed Wall
Thể loại: Khác
Lượt xem: 811

Leadership for Disaster Resilience: Lessons from India

Jacquleen Joseph, Suchita Awasthi, Zubin R. Mulla
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 542

Global Political Leadership: In Search of Synergy

Małgorzata Zachara-Szymańska
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 541

Diversity and Inclusion in Japan: Issues in Business and Higher Education

Lailani Alcantara, Yoshiki Shinohara
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 926

Invention Pedagogy – The Finnish Approach to Maker Education

Tiina Korhonen, Kaiju Kangas, Laura Salo
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 609

Unlocking Private Investment in Sustainable Infrastructure in Asia

Bhajan Grewal, Nella Hendriyetty, Iskandar Abdullaev, Chul Ju Kim, Naoyuki Yoshino, Eisa Khan Ayoob Ayoobi
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 464

Digital Constitutionalism: The Role of Internet Bills of Rights

Edoardo Celeste
Thể loại: Khác
Lượt xem: 852

Decentralization, Local Governance, and Localizing the Sustainable Development Goals in Asia and the Pacific

Bruno Carrasco, Hanif A. Rahemtulla, Rainer Rohdewohld
Thể loại: Văn hóa
Lượt xem: 422

Disputed Archival Heritage

James Lowry
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 357

What is Europe?

Anna Triandafyllidou, Ruby Gropas
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 386

Risk Management Maturity: A Multidimensional Model

Sylwia Bąk, Piotr Jedynak
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 414

Discourses, Modes, Media and Meaning in an Era of Pandemic: A Multimodal Discourse Analysis Approach

Sabine Tan, Marissa K. L. E
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 486

Drones and Geographical Information Technologies in Agroecology and Organic Farming: Contributions to Technological Sovereignty

Massimo De Marchi, Alberto Diantini, Salvatore Eugenio Pappalardo
Thể loại: Khác
Lượt xem: 460

Assessment for Experiential Learning

Cecilia Ka Yuk Chan
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 395

Bias, Belief, and Conviction in an Age of Fake Facts

Anke Finger, Manuela Wagner
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 282

Tourism, Knowledge and Learning

Eva Maria Jernsand, Maria Persson, Erik Lundberg
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 296

Tourism and Heritage in the Chornobyl Exclusion Zone

Magdalena Banaszkiewicz
Thể loại: Văn hóa
Lượt xem: 444

State Fragility: Case Studies and Comparisons

Nematullah Bizhan
Thể loại: Khác
Lượt xem: 827

RNA, the Epicenter of Genetic Information

John Mattick, Paulo Amaral
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 500

Embracing the Future: Creative Industries for Environment and Advanced Society 5.0 in a Post-Pandemic Era

Rahmiati Aulia, Diani Apsari, Sri Maharani Budi Haswati, Hana Faza Surya Rusyda, Aisyi Syafikarani, Angelia Lionardi, Setiamurti Rahardjo, Ariesa Farida, Wibisono Tegar Guna Putra, Yelly Andriani Barlian
Thể loại: Khác
Lượt xem: 506

Universities, Stakeholders and Social Mission: Building Cooperation Through Action Research

Ewa Bogacz-Wojtanowska, Piotr Jedynak, Sylwia Wrona, Anna Pluszyńska
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 598

Meanings of Public and the Future of Public Services

David A. McDonald
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 350

Contemporary Research on Management and Business

Siska Noviaristanti, Ong Hway Boon
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 603

5G: 2020 and Beyond

Ramjee Prasad
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 459

Advances in Intelligent Robotics and Collaborative Automation

Richard Duro, Yuriy Kondratenko
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 498

An Introduction to Digital Signal Processing

Stanley Mneney
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 384

Generation and Applications of Extra-Terrestrial Environments on Earth

Daniel A. Beysens, Jack J.W. A. van Loon
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 270

Innovative Strategies in Tissue Engineering

Mayuri Prasad, Paolo Di Nardo
Thể loại: Dược
Lượt xem: 535

Building Industries at Sea – ‘Blue Growth’ and the New Maritime Economy

Kate Johnson, Ian Masters, Gordon Dalton
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 408

Cooperative Radio Communications for Green Smart Environments

Narcis Cardona
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 342

Paths to a Culture of Tolerance and Peace

Basma EL Zein, Ahmed Al Jarwan
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 328

Advancing IoT Platforms Interoperability

Ovidiu Vermesan
Thể loại: Khác
Lượt xem: 422

Network Based High Speed Product Development

Peter Lindgren
Thể loại: Khác
Lượt xem: 388

Analytic Techniques for Public Management and Policy

Jiwon N. Speers
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 295

Criminal Justice Statistics

Elias Nader
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 431

Disease Prevention and Healthy Lifestyles

Trina DiGregorio, Monroe Community College
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 280

ECE Developmental Psychology

Bill Pelz and Linda Overstreet
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 370

Ed Guide

Jordan Shurr
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 352

Elements of Public Speaking

Marty Ennes, West Hills College Lemoore
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 409

English Composition

Jeff Meyers, Clinton Community College
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 298

English Composition I

Florida State College at Jacksonville
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 374

English Composition II

Julie Groesch, San Jacinto College
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 321

Enhanced College Writing

Bunker Hill Community College
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 429

Human Growth and Development

Ryan Newton
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 516

Introduction to College Research

Florida State College at Jacksonville
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 334

Introduction to Creative Writing

Linda Frances Lein, Alexandria Technical and Community College – Distance Minnesota
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 311

Introduction to Ethics

Manuela A. Gomez, El Paso Community College
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 300

Small Business Management

Jason Anderson
Lượt xem: 286

Problem Solving in Teams and Groups

Cameron W. Piercy
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 457

Introduction to Philosophy

Gabriel Camacho
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 405

Introduction to Philosophy

Kathy Eldred
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 321

Introduction to Spreadsheets

Fran Wells, Tompkins Cortland Community College
Thể loại: Kỹ năng
Lượt xem: 436

Observation and Assessment in Early Childhood Education

Gina Peterson and Emily Elam
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 291

Personal Finance

Chris Boies, Lord Fairfax Community College
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 317

Philosophy in the Humanities

Florida State College at Jacksonville
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 385

Psychology of Work

William Pelz
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 393

Public Speaking

Lee Ann Thomas, Clinton Community College
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 268

Research Methods for the Social Sciences

Bill Pelz, Herkimer County Community College
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 304

Social Justice Picture Books

Ruth McQuirter, editor and Gurbinder Kaur, contributing editor
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 391

World Religions

Florida State College at Jacksonville
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 318

Beyond Good and Evil

Friedrich Nietzsche
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 421

Technical and Business Writing

Gloria Estrada, El Paso Community College
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 364

Communication Training and Development

William Arnold and Lynne McClure
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 329

Technologies in Decline

Zahar Koretsky, Peter Stegmaier, Bruno Turnheim, Harro van Lente
Thể loại: Khác
Lượt xem: 458

Cone Penetration Testing 2022

Guido Gottardi, Laura Tonni
Thể loại: Khác
Lượt xem: 518

Digital System Design – Use of Microcontroller

Shenouda Dawoud, R. Peplow
Thể loại: Khác
Lượt xem: 271

Tunnelling

Alan Muir Wood
Thể loại: Khác
Lượt xem: 419

Soil Erosion and Carbon Dynamics

Eric J. Roose, Rattan Lal, Christian Feller, Bernard Barthes, B.A. Stewart
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 298

Kinanthropometry IX

Michael Marfell-Jones, Arthur Stewart, Tim Olds
Thể loại: Khác
Lượt xem: 337

Critical Thinking

Andrew Gurevich
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 306

Copy(write): Intellectual Property in the Writing Classroom

Martine Courant Rife, Shaun Slattery, and Dànielle Nicole DeVoss
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 352

Composition and Literature

James Sexton and Derek Soles
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 348

Business Writing Style Guide

John Morris and Julie Zwart
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 350

Beyond Argument: Essaying as a Practice of (Ex)Change

Sarah Allen
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 394

Podcasting as an Intimate Medium

Alyn Euritt
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 368

Identities and Intimacies on Social Media: Transnational Perspectives

Tonny Krijnen, Paul G. Nixon, Michelle D. Ravenscroft, Cosimo Marco Scarcelli
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 280

The Regulation of Megabanks: Legal frameworks of the USA and EU

Katarzyna Parchimowicz
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 306

Africa–Europe Cooperation and Digital Transformation

Chux Daniels, Benedikt Erforth, Chloe Teevan
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 363

Live, Die, Buy, Eat: A Cultural History of Animals and Meat

Kristian Bjørkdahl, Karen V. Lykke
Thể loại: Dược
Lượt xem: 443

University Autonomy Decline: Causes, Responses, and Implications for Academic Freedom

Kirsten Roberts Lyer, Ilyas Saliba, Janika Spannagel
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 313

The Impossibilities of the Circular Economy: Separating Aspirations from Reality

Harry Lehmann, Christoph Hinske, Victoire de Margerie, Aneta Slaveikova Nikolova
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 271

The Role of Business in Global Sustainability Transformations

Dalia D’Amato, Anne Toppinen, Robert Kozak
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 421

Religion and World Politics: Connecting Theory with Practice

Erin K. Wilson
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 323

Asian Perceptions of Gulf Security

Li-Chen Sim, Jonathan Fulton
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 308

Pluricentric Languages and Language Education: Pedagogical Implications and Innovative Approaches to Language Teaching

Marcus Callies, Stefanie Hehner
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 336

Histories of Tax Evasion, Avoidance and Resistance

Korinna Schönhärl, Gisela Hürlimann, Dorothea Rohde
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 343

The Boundaries of Democracy: A Theory of Inclusion

Ludvig Beckman
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 404

Urbanizing the Regional Sector to Strengthen Economy and Business to Recover from Recession

Aulia Herdiani, Agus Hermawan, Setya Ayu Rahmawati, Mohd. Rizal Palil, Reza Havies
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 277

Capitalism, Coronavirus and War: A Geopolitical Economy

Radhika Desai
Thể loại: Khác
Lượt xem: 289

Non-Ideal Foundations of Language

Jessica Keiser
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 397

Law and Social Policy in the Global South: Brazil, China, India, South Africa

Ulrike Davy, Albert H.Y. Chen
Thể loại: Luật
Lượt xem: 453

Sport Stadiums and Environmental Justice

Timothy Kellison
Thể loại: Khác
Lượt xem: 375

Ecocinema Theory and Practice 2

Stephen Rust, Salma Monani, Seán Cubitt
Thể loại: Khác
Lượt xem: 294

Sweden’s Pandemic Experiment

Sigurd Bergmann, Martin Lindström
Thể loại: Dược
Lượt xem: 407

Assessment for Inclusion in Higher Education: Promoting Equity and Social Justice in Assessment

Rola Ajjawi, Joanna Tai, David Boud, Trina Jorre de St Jorre
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 280

Re-imagining the Teaching of European History: Promoting Civic Education and Historical Consciousness

Cosme Jesús Gómez Carrasco
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 399

Sustainable Future: Trends, Strategies and Development

Siska Noviaristanti, Ong Hway Boon
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 381

Global Development in the Arctic: International Cooperation for the Future

Andrey Mineev, Anatoli Bourmistrov, Frode Mellemvik
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 332

How People Compare

Mathijs Pelkmans, Harry Walker
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 302

The Carbon Chain in Carbon Dioxide Industrial Utilization Technologies

Dariusz Wawrzyńczak, Izabela Majchrzak-Kucęba, Covadonga Pevida, Giuseppe Bonura, Rita Nogueira, Marcello de Falco
Thể loại: Khác
Lượt xem: 295

Management and Visualisation: Seeing Beyond the Strategic

Gordon Fletcher
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 387