Invention Pedagogy – The Finnish Approach to Maker Education

Tác giả: Tiina Korhonen, Kaiju Kangas, Laura Salo
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 609
Từ khóa:
Chọn định dạng để tải về:
Lĩnh vực:
Đánh giá:
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Giấy phép sử dụng: ABC
Chia sẻ:
Invention Pedagogy – The Finnish Approach to Maker Education
Tuyển tập này, được biên tập và viết bởi các học giả và chuyên gia hàng đầu về giáo dục đổi mới và sáng tạo ở Phần Lan, giới thiệu phương pháp sư phạm phát minh, một phương pháp dạy và học dựa trên nghiên cứu của Phần Lan thông qua các quy trình thiết kế và chế tạo đa ngành, sáng tạo trong môi trường trường học chính thức. Cuốn sách phác thảo nền tảng và sự cần thiết của phương pháp sư phạm phát minh, cung cấp nhiều quan điểm khác nhau để thiết kế và sắp xếp...