Ed Guide

Tác giả: Jordan Shurr
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 317
Từ khóa:
Chọn định dạng để tải về:
Lĩnh vực:
Đánh giá:
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Giấy phép sử dụng: ABC
Chia sẻ:
Ed Guide
Hướng dẫn Ed được thiết kế để cung cấp thông tin quan trọng ở dạng ngắn để dễ dàng tiếp cận nghiên cứu và thực hành tốt nhất trong giáo dục đặc biệt và toàn diện. Hướng dẫn cụ thể về Điều chỉnh của Ed này đưa ra từng điều chỉnh trong số hơn 60 điều chỉnh IEP được liệt kê trong tài liệu Chính sách gần đây nhất của Bộ Giáo dục Ontario. Trong Hướng dẫn Ed này, bạn sẽ tìm thấy định nghĩa cụ thể, mô tả hoạt động của công cụ, các chiến lược hỗ trợ cụ...

Hướng dẫn Ed được thiết kế để cung cấp thông tin quan trọng ở dạng ngắn để dễ dàng tiếp cận nghiên cứu và thực hành tốt nhất trong giáo dục đặc biệt và toàn diện. Hướng dẫn cụ thể về Điều chỉnh của Ed này đưa ra từng điều chỉnh trong số hơn 60 điều chỉnh IEP được liệt kê trong tài liệu Chính sách gần đây nhất của Bộ Giáo dục Ontario. Trong Hướng dẫn Ed này, bạn sẽ tìm thấy định nghĩa cụ thể, mô tả hoạt động của công cụ, các chiến lược hỗ trợ cụ thể, ví dụ về nghiên cứu điển hình thực tế và danh sách các nguồn đáng tin cậy để biết thêm thông tin cho từng điều chỉnh. Chúng tôi coi những hướng dẫn này là điểm khởi đầu tuyệt vời để: tìm hiểu thêm về các điều chỉnh, lập kế hoạch giảng dạy toàn diện, chia sẻ ý tưởng với đồng nghiệp, giúp học sinh hiểu và tham gia vào các hỗ trợ của chính họ, v.v.


Xem thêm

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Tài liệu khác cùng chủ đề

Giáo dục và Khoa học mở: Cẩm nang hướng dẫn dành cho Giảng viên và Nhà nghiên cứu

Nguyễn Linh Chi, Vũ Nguyễn Quang Duy, Phan Thị Thanh Thảo, Phạm Hùng Hiệp
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 25

Mind Your Writing

Wymann, Christiancc
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 600

Developing Writers in Higher Education: A Longitudinal Study

R Gere, Anne
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 503

Developing and Assessing Academic and Professional Writing Skills

Göpferich, Susanne, Neumann, Imke
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 535

About Writing: A Guide

Molinari, Julia
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 710

About Writing: A Guide

Robin Jeffrey
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 550

Writing Guide with Handbook

Michelle Bachelor Robinson, Maria Jerskey, Toby Fulwiler, Emeritus
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 492

Write Here, Right Now: An Interactive Introduction to Academic Writing and Research

Aaron Tucker and Paul Chafe
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 471

You, Writing! A Guide to College Composition

Alexandra Glynn, Amy Jo Swing, Kelli Hallsten-Erickson
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 631

The Gordon State College Writing Handbook

Mark King, Wesley Venus
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 449

Let’s get writing!

Elizabeth Browning; Kirsten DeVries; Kathy Boylan; Jenifer Kurtz; Katelyn Burton
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 465

Mindful Technical Writing

Dawn Atkinson, Stacey Corbitt
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 483

Business Meets the Humanities: The Human Perspective in University-Industry Collaboration

Martina Mahnke, Mikka Nielsen, Matilde Petersen, Lise Tjørring
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 600

On the Significance of Religion in Violence Against Women and Girls

Elisabet le Roux, Sandra Iman Pertek
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 800

Wealth and Power: Philosophical Perspectives

Michael Bennett, Huub Brouwer, Rutger Claassen
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 688

Superdiversity: Migration and Social Complexity

Steven Vertovec
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 588

Urban Politics of Human Rights

Janne Nijman, Barbara Oomen, Elif Durmuş, Sara Miellet, Lisa Roodenburg
Thể loại: Khác
Lượt xem: 609

Injustice in Urban Sustainability: Ten Core Drivers

Panagiota Kotsila, Isabelle Anguelovski, Melissa García-Lamarca, Filka Sekulova
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 553

Capitalisms and Democracies: Can Growth and Equality be Reconciled?

Carlo Trigilia
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 635

Contestations of Citizenship, Education, and Democracy in an Era of Global Change: Children and Youth in Diverse International Contexts

Patricia K. Kubow, Nicole Webster, Krystal Strong, Daniel Miranda
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 427

Global Citizenship in Foreign Language Education: Concepts, Practices, Connections

Christiane Lütge, Thorsten Merse, Petra Rauschert
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 447

Unsettled Urban Space: Routines, Temporalities and Contestations

Tihomir Viderman, Sabine Knierbein, Elina Kränzle, Sybille Frank, Nikolai Roskamm, Ed Wall
Thể loại: Khác
Lượt xem: 777

Leadership for Disaster Resilience: Lessons from India

Jacquleen Joseph, Suchita Awasthi, Zubin R. Mulla
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 514

Global Political Leadership: In Search of Synergy

Małgorzata Zachara-Szymańska
Thể loại: Khác
Lượt xem: 513

Diversity and Inclusion in Japan: Issues in Business and Higher Education

Lailani Alcantara, Yoshiki Shinohara
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 891

Invention Pedagogy – The Finnish Approach to Maker Education

Tiina Korhonen, Kaiju Kangas, Laura Salo
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 582

Unlocking Private Investment in Sustainable Infrastructure in Asia

Bhajan Grewal, Nella Hendriyetty, Iskandar Abdullaev, Chul Ju Kim, Naoyuki Yoshino, Eisa Khan Ayoob Ayoobi
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 432

Digital Constitutionalism: The Role of Internet Bills of Rights

Edoardo Celeste
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 821

Decentralization, Local Governance, and Localizing the Sustainable Development Goals in Asia and the Pacific

Bruno Carrasco, Hanif A. Rahemtulla, Rainer Rohdewohld
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 391

Disputed Archival Heritage

James Lowry
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 327

What is Europe?

Anna Triandafyllidou, Ruby Gropas
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 360

Risk Management Maturity: A Multidimensional Model

Sylwia Bąk, Piotr Jedynak
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 392

Discourses, Modes, Media and Meaning in an Era of Pandemic: A Multimodal Discourse Analysis Approach

Sabine Tan, Marissa K. L. E
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 460

Drones and Geographical Information Technologies in Agroecology and Organic Farming: Contributions to Technological Sovereignty

Massimo De Marchi, Alberto Diantini, Salvatore Eugenio Pappalardo
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 432

Assessment for Experiential Learning

Cecilia Ka Yuk Chan
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 365

Bias, Belief, and Conviction in an Age of Fake Facts

Anke Finger, Manuela Wagner
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 254

Tourism, Knowledge and Learning

Eva Maria Jernsand, Maria Persson, Erik Lundberg
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 266

Tourism and Heritage in the Chornobyl Exclusion Zone

Magdalena Banaszkiewicz
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 416

State Fragility: Case Studies and Comparisons

Nematullah Bizhan
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 797

RNA, the Epicenter of Genetic Information

John Mattick, Paulo Amaral
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 478

Embracing the Future: Creative Industries for Environment and Advanced Society 5.0 in a Post-Pandemic Era

Rahmiati Aulia, Diani Apsari, Sri Maharani Budi Haswati, Hana Faza Surya Rusyda, Aisyi Syafikarani, Angelia Lionardi, Setiamurti Rahardjo, Ariesa Farida, Wibisono Tegar Guna Putra, Yelly Andriani Barlian
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 480

Universities, Stakeholders and Social Mission: Building Cooperation Through Action Research

Ewa Bogacz-Wojtanowska, Piotr Jedynak, Sylwia Wrona, Anna Pluszyńska
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 568

Meanings of Public and the Future of Public Services

David A. McDonald
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 322

Contemporary Research on Management and Business

Siska Noviaristanti, Ong Hway Boon
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 568

5G: 2020 and Beyond

Ramjee Prasad
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 432

Advances in Intelligent Robotics and Collaborative Automation

Richard Duro, Yuriy Kondratenko
Thể loại: Khác
Lượt xem: 469

An Introduction to Digital Signal Processing

Stanley Mneney
Thể loại: Khác
Lượt xem: 354

Generation and Applications of Extra-Terrestrial Environments on Earth

Daniel A. Beysens, Jack J.W. A. van Loon
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 239

Innovative Strategies in Tissue Engineering

Mayuri Prasad, Paolo Di Nardo
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 505

Building Industries at Sea – ‘Blue Growth’ and the New Maritime Economy

Kate Johnson, Ian Masters, Gordon Dalton
Thể loại: Khác
Lượt xem: 381

Cooperative Radio Communications for Green Smart Environments

Narcis Cardona
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 315

Paths to a Culture of Tolerance and Peace

Basma EL Zein, Ahmed Al Jarwan
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 296

Advancing IoT Platforms Interoperability

Ovidiu Vermesan
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 392

Network Based High Speed Product Development

Peter Lindgren
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 358

Analytic Techniques for Public Management and Policy

Jiwon N. Speers
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 266

Criminal Justice Statistics

Elias Nader
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 406

Disease Prevention and Healthy Lifestyles

Trina DiGregorio, Monroe Community College
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 253

ECE Developmental Psychology

Bill Pelz and Linda Overstreet
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 338

Elements of Public Speaking

Marty Ennes, West Hills College Lemoore
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 379

English Composition

Jeff Meyers, Clinton Community College
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 272

English Composition I

Florida State College at Jacksonville
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 347

English Composition II

Julie Groesch, San Jacinto College
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 295

Enhanced College Writing

Bunker Hill Community College
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 399

Human Growth and Development

Ryan Newton
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 487

Introduction to College Research

Florida State College at Jacksonville
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 304

Introduction to Creative Writing

Linda Frances Lein, Alexandria Technical and Community College – Distance Minnesota
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 286

Introduction to Ethics

Manuela A. Gomez, El Paso Community College
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 270

Small Business Management

Jason Anderson
Lượt xem: 258

Problem Solving in Teams and Groups

Cameron W. Piercy
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 429

Introduction to Philosophy

Gabriel Camacho
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 377

Introduction to Philosophy

Kathy Eldred
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 288

Introduction to Spreadsheets

Fran Wells, Tompkins Cortland Community College
Thể loại: Kỹ năng
Lượt xem: 407

Observation and Assessment in Early Childhood Education

Gina Peterson and Emily Elam
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 263

Personal Finance

Chris Boies, Lord Fairfax Community College
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 289

Philosophy in the Humanities

Florida State College at Jacksonville
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 359

Psychology of Work

William Pelz
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 363

Public Speaking

Lee Ann Thomas, Clinton Community College
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 239

Research Methods for the Social Sciences

Bill Pelz, Herkimer County Community College
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 276

Social Justice Picture Books

Ruth McQuirter, editor and Gurbinder Kaur, contributing editor
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 363

World Religions

Florida State College at Jacksonville
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 290

Beyond Good and Evil

Friedrich Nietzsche
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 397

Technical and Business Writing

Gloria Estrada, El Paso Community College
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 338

Communication Training and Development

William Arnold and Lynne McClure
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 302

Technologies in Decline

Zahar Koretsky, Peter Stegmaier, Bruno Turnheim, Harro van Lente
Thể loại: Khác
Lượt xem: 428

Cone Penetration Testing 2022

Guido Gottardi, Laura Tonni
Thể loại: Khác
Lượt xem: 489

Digital System Design – Use of Microcontroller

Shenouda Dawoud, R. Peplow
Thể loại: Khác
Lượt xem: 249

Tunnelling

Alan Muir Wood
Thể loại: Khác
Lượt xem: 389

Soil Erosion and Carbon Dynamics

Eric J. Roose, Rattan Lal, Christian Feller, Bernard Barthes, B.A. Stewart
Thể loại: Khác
Lượt xem: 273

Kinanthropometry IX

Michael Marfell-Jones, Arthur Stewart, Tim Olds
Thể loại: Khác
Lượt xem: 313

Critical Thinking

Andrew Gurevich
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 278

Copy(write): Intellectual Property in the Writing Classroom

Martine Courant Rife, Shaun Slattery, and Dànielle Nicole DeVoss
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 313

Composition and Literature

James Sexton and Derek Soles
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 321

Business Writing Style Guide

John Morris and Julie Zwart
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 318

Beyond Argument: Essaying as a Practice of (Ex)Change

Sarah Allen
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 366

Podcasting as an Intimate Medium

Alyn Euritt
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 344

Identities and Intimacies on Social Media: Transnational Perspectives

Tonny Krijnen, Paul G. Nixon, Michelle D. Ravenscroft, Cosimo Marco Scarcelli
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 251

The Regulation of Megabanks: Legal frameworks of the USA and EU

Katarzyna Parchimowicz
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 277

Africa–Europe Cooperation and Digital Transformation

Chux Daniels, Benedikt Erforth, Chloe Teevan
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 336

Live, Die, Buy, Eat: A Cultural History of Animals and Meat

Kristian Bjørkdahl, Karen V. Lykke
Thể loại: Khác
Lượt xem: 414

University Autonomy Decline: Causes, Responses, and Implications for Academic Freedom

Kirsten Roberts Lyer, Ilyas Saliba, Janika Spannagel
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 284

The Impossibilities of the Circular Economy: Separating Aspirations from Reality

Harry Lehmann, Christoph Hinske, Victoire de Margerie, Aneta Slaveikova Nikolova
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 247

The Role of Business in Global Sustainability Transformations

Dalia D’Amato, Anne Toppinen, Robert Kozak
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 395

Religion and World Politics: Connecting Theory with Practice

Erin K. Wilson
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 294

Asian Perceptions of Gulf Security

Li-Chen Sim, Jonathan Fulton
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 281

Pluricentric Languages and Language Education: Pedagogical Implications and Innovative Approaches to Language Teaching

Marcus Callies, Stefanie Hehner
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 311

Histories of Tax Evasion, Avoidance and Resistance

Korinna Schönhärl, Gisela Hürlimann, Dorothea Rohde
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 312

The Boundaries of Democracy: A Theory of Inclusion

Ludvig Beckman
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 373

Urbanizing the Regional Sector to Strengthen Economy and Business to Recover from Recession

Aulia Herdiani, Agus Hermawan, Setya Ayu Rahmawati, Mohd. Rizal Palil, Reza Havies
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 249

Capitalism, Coronavirus and War: A Geopolitical Economy

Radhika Desai
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 267

Non-Ideal Foundations of Language

Jessica Keiser
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 370

Law and Social Policy in the Global South: Brazil, China, India, South Africa

Ulrike Davy, Albert H.Y. Chen
Thể loại: Luật
Lượt xem: 424

Sport Stadiums and Environmental Justice

Timothy Kellison
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 351

Ecocinema Theory and Practice 2

Stephen Rust, Salma Monani, Seán Cubitt
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 267

Sweden’s Pandemic Experiment

Sigurd Bergmann, Martin Lindström
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 379

Assessment for Inclusion in Higher Education: Promoting Equity and Social Justice in Assessment

Rola Ajjawi, Joanna Tai, David Boud, Trina Jorre de St Jorre
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 251

Re-imagining the Teaching of European History: Promoting Civic Education and Historical Consciousness

Cosme Jesús Gómez Carrasco
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 372

Sustainable Future: Trends, Strategies and Development

Siska Noviaristanti, Ong Hway Boon
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 351

Global Development in the Arctic: International Cooperation for the Future

Andrey Mineev, Anatoli Bourmistrov, Frode Mellemvik
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 305

How People Compare

Mathijs Pelkmans, Harry Walker
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 274

The Carbon Chain in Carbon Dioxide Industrial Utilization Technologies

Dariusz Wawrzyńczak, Izabela Majchrzak-Kucęba, Covadonga Pevida, Giuseppe Bonura, Rita Nogueira, Marcello de Falco
Thể loại: Khác
Lượt xem: 267

Management and Visualisation: Seeing Beyond the Strategic

Gordon Fletcher
Thể loại: Khác
Lượt xem: 357

Humanitarian Journalists: Covering Crises from a Boundary Zone

Martin Scott, Kate Wright, Mel Bunce
Thể loại: Khác
Lượt xem: 307

Expertise, Policy-making and Democracy

Johan Christensen, Cathrine Holst, Anders Molander
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 304

Arguments in Context

Thaddeus Robinson
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 317

Academic Writing I

Lisa Ford
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 424

1, 2, 3 Write!

Gay Monteverde
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 315

Mental Health is a Verb: A Pocket Guide to Mental Health for Nursing Students

Jake Bush, Jill Van Der Like
Thể loại: Dược
Lượt xem: 522

Nursing Assistant

Ivry Zagury-Orly, Steven J Durning
Thể loại: Dược
Lượt xem: 334

Molecular Science for Drug Development and Biomedicine

ZHONG, Wei-Zhu; ZHOU, Shufeng (Eds.)
Thể loại: Dược
Lượt xem: 452

Marine Compounds and Cancer

HONECKER, Friedemann (Ed.); DYSHLOVOY, Sergey A. (Ed.)
Thể loại: Dược
Lượt xem: 365

Dietary Intake and Behavior in Children

KRANZ, Sibylle
Thể loại: Dược
Lượt xem: 349

Diet and Metabolic Dysfunction (2)

SANTULLI, Gaetano
Thể loại: Dược
Lượt xem: 310

Diagnosis and Treatment of Thoracic Outlet Syndrome

FREISCHLAG, Julie Ann (Ed.), GLEBOVA, Natalia O. (Ed.)
Thể loại: Dược
Lượt xem: 304

Diagnosis and Management of Pediatric Diseases

SERGI, Consolato
Thể loại: Dược
Lượt xem: 311

Development and Application of Herbal Medicine from Marine Origin

TSONG-LONG, Hwang , et al
Thể loại: Dược
Lượt xem: 341

Cancer Biomarkers and Targets in Digestive Organs

NELSON, Yee; NIKKI, Lee
Thể loại: Dược
Lượt xem: 328

Cadmium Sources and Toxicity

SATARUG, Soisungwan
Thể loại: Dược
Lượt xem: 277

Beverage Consumption Habits around the World: Association with Total Water and Energy Intake

MAJEM, Lluis Serra (Ed.); NISSENSOHN, Mariela (Ed.)
Thể loại: Dược
Lượt xem: 275

Cognitive Supervision for Robot-Assisted Minimally Invasive Laser Surgery

FICHERA, Loris
Thể loại: Dược
Lượt xem: 282

Nursing Pharmacology

ERNSTMEYER, Kimberly; CHRISTMAN, Elizabeth
Thể loại: Dược
Lượt xem: 290

Literature Reviews for Education and Nursing Graduate Students

FREDERIKSEN, Linda, PHELPS, Sue F.
Thể loại: Dược
Lượt xem: 438

Medical Terminology for Healthcare Professions

NELSON, Andrea M., GREENE, Katherine
Thể loại: Dược
Lượt xem: 276

Brain and Human Body Modeling 2020

MAKAROV, Sergey N.
Thể loại: Dược
Lượt xem: 255

Biomechanics of Human Movement

Karine Hamm
Thể loại: Dược
Lượt xem: 373

An EKG Interpretation Primer

Jacqueline Christianson
Thể loại: Dược
Lượt xem: 289

Frontiers in Cardiovascular Care

KIM A. Eagle, M.D.
Thể loại: Dược
Lượt xem: 303

Wellness

Pepe Aragon
Thể loại: Dược
Lượt xem: 295

Trauma-Informed Care in Behavioral Health Services

Center For Substance Abuse Treatment Us
Thể loại: Dược
Lượt xem: 304

Biochemistry for Nurses

Reynolds, Kerriann
Thể loại: Dược
Lượt xem: 345

Building a Medical Terminology Foundation

Kimberlee Carter, Marie Rutherford
Thể loại: Dược
Lượt xem: 387

Clinical Procedures for Safer Patient Care

Glynda Doyle and Jodie McCutcheon
Thể loại: Dược
Lượt xem: 241

Modern Philosophy

Walter Ott and Alexander Dunn
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 279

Literature, the Humanities, and Humanity

Theodore L. Steinberg
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 351

Introduction to Women, Gender, Sexuality Studies

Miliann Kang, Donovan Lessard, Laura Heston
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 308

Introduction to Philosophy – Philosophy of Religion

Beau Branson, Marcus William Hunt, Timothy D Knepper, Robert Sloan Lee, Steven Steyl, Hans Van Eyghen, Christina Hendricks
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 293

Introduction to Philosophy – Logic

Bahram Assadian, Matthew Knachel, Cassiano Terra Rodrigues, Michael Shaffer, Nathan Smith, Benjamin Martin, Christina Hendricks
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 307

Introduction to Philosophy – Ethics

Frank Aragbonfoh Abumere, Douglas Giles, Ya-Yun (Sherry) Kao, Michael Klenk, Joseph Kranak, Kathryn Mackay, Jeffrey Morgan, Paul Rezkalla, George Matthews, Christina Hendricks
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 314

Introduction to Philosophy – Epistemology

Guy Axtell, Brian C. Barnett, Todd R. Long, Jonathan Lopez, Daniel Massey, Monica C. Poole, William D. Rowley, K. S. Sangeetha
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 294

Introduction to Philosophy – Aesthetic Theory and Practice

Yuriko Saito, Ruth Sonderegger, Ines Kleesattel, Elizabeth Burns Coleman, Elizabeth Scarbrough, Matteo Ravasio, Xiao Ouyang, Richard Hudson-Miles, Andrew Broadey, Pierre Fasula, Alexander Westenberg, Matthew Sharpe, Valery Vino
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 274

Introduction to Logic and Critical Thinking

Matthew J. Van Cleave
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 261

Greek and Latin Roots – Part II – Greek

Peter Smith
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 332

Greek and Latin Roots – Part I – Latin

Peter Smith
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 302

Essentials of Linguistics

Catherine Anderson
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 316

A Concise Introduction to Logic

Craig DeLancey
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 325

Research Methods in Psychology

Rajiv Jhangiani, I-Chant A. Chiang, Paul C. Price
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 390

Principles of Microeconomics – 2e

Timothy Taylor, Steven A. Greenlaw, David Shapiro
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 311

Principles of Microeconomics – 2021A Lyryx

Douglas Curtis and Ian Irvine
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 291

Principles of Microeconomics

Libby Rittenberg and Tim Tregarthen
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 279

Principles of Macroeconomics

Douglas Curtis and Ian Irvine
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 255

Intermediate Microeconomics with Microsoft Excel

Humberto Barreto
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 285

Human Rights in Brief

United States Department of State Bureau of International Information Programs
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 238

Principles of Sociological Inquiry: Qualitative and Quantitative Methods

Amy Blackstone
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 292

Medicinal Effects of Agathosma (Buchu) Extracts

Barbara Huisamen
Thể loại: Dược
Lượt xem: 279

Comorbidity of Mental and Physical Disorders

A. Riecher-Rössler
Thể loại: Dược
Lượt xem: 436

Hippocrates Now : The ‘Father of Medicine’ in the Internet Age

Helen King
Thể loại: Dược
Lượt xem: 280

Progress and pathology Medicine and culture in the nineteenth century

BROWN,Emilie Taylor
Thể loại: Dược
Lượt xem: 278

Socio-economics of Personalized Medicine in Asia

Shirley Sun
Thể loại: Dược
Lượt xem: 321

Contemporary Health Issues

Pepe Aragon
Thể loại: Dược
Lượt xem: 270

Programming Fundamentals

Dave Braunschweig and Kenneth Leroy Busbee
Thể loại: Khác
Lượt xem: 270

Patterns for Beginning Programmers

David Bernstein
Thể loại: Khác
Lượt xem: 301

Chemical Engineering Separations: A Handbook for Students

Monica Lamm, Laura Jarboe
Thể loại: Khác
Lượt xem: 279

Genetic tests in sports medicine – many studies, little impact

Sabine Rudnik-Schöneborn
Thể loại: Dược
Lượt xem: 341

p-BioSPRE – p-medicine Biospecimen Search and Project Request Engine

Christina Schröder, Tim Jüttner & Matthias Dobkowicz
Thể loại: Dược
Lượt xem: 326

Principles of Sociological Inquiry: Qualitative and Quantitative Methods

Amy Blackstone
Thể loại: Khác
Lượt xem: 294

Writing in College: From Competence to Excellence

Amy Guptill
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 339

Web Literacy for Student Fact-Checkers

Michael A. Caulfield
Thể loại: Kỹ năng
Lượt xem: 243

The Word on College Reading and Writing

Monique Babin, Carol Burnell, Susan Pesznecker, Nicole Rosevear, Jaime Wood
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 250

Media Studies 101

Erika Pearson, Sy Taffel, Brett Nicholls, Martina Wengenmeir, Khin-Wee Chen, Hazel Phillips, Collette Snowden, Bernard Madill, Jane Ross, Sarah Gallagher, Thelma Fisher, Shah Nister J. Kabir, Maud Ceuterick, Hannah Mettner, Massimiliana Urbano
Thể loại: Khác
Lượt xem: 381

Communication for Business Professionals

Ontario Business Faculty and eCampusOntario Program Managers
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 294

Building Blocks of Academic Writing

Carellin Brooks
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 294

Advanced English

Allison Kilgannon
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 515

Entrepreneurship

"Michael Laverty Chris Littel"
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 485

Principles of Finance

"Julie Dahlquist Rainford Knight Alan S. Adams Curtis J. Bacon Samantha T. Cooper Michael P. Griffin Kevin C. Higgins Larry Musolino"
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 251

Concepts of Biology

"Samantha Fowler Rebecca Roush James Wise"
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 288

Introduction to Business

Lawrence J. Gitman Carl McDaniel Amit Shah Monique Reece Linda Koffel Bethann Talsma Grand Rapids James C. Hyatt
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 293

Controversies around educational projects for gender equality in Italy

Ludovica Anedda
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 301

Search for knowledge and recognition

Hannah Hoechner
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 288

Proceedings of the Paris open science European conference

Laboratoire d'idées
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 262

Good Health and Well-Being

Julie Lazzara and Stephanie Green
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 290

Active Learning Kit

Cheryl Colan
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 283

Society and Business Anthology

Various Authors
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 289

Culture and Psychology

L D Worthy; T Lavigne; and F Romero
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 295

Psychology 2e

Julie Lazzara
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 435

Small Group Communication Case Study

Amber Green
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 251

Cultural Anthropology

Dianna Repp
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 288

Cultivating Your Leadership Capabilities

Graduate Studies, Granite State College
Thể loại: Kỹ năng
Lượt xem: 336

Criminology

Ilgin Yorukoglu
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 321

Communication Studies

Tatyana Thweatt
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 307

Child and Adolescent Psychology

Florida State College at Jacksonville
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 303

Finger-Tip Facts for School Psychologists

David L. Wodrich
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 252

Hearts and Minds

Ashleigh Morris; Bianca Hyslop; Angela Mitchell; Waneka Jannusch; Bronwyn Cuffe; Tracey Sidoti; Suzannah Fullerton; Suzanna Jacovou; Kim Rohde; Leticia Pujol; Kay Dillon; Katlego Maizon; Katherine Stringer; Le Thi Phuong Nhung; Susan Wilkinson; Sabrina Grossman; Liam Callaghan; Deborah Shaw; Christina Deans; Courtney Paolucci; Crystal Steger; Susan Holmes; Dorani Magill-Connell; Eden Bartlett; Gabrielle Alder-Hughes; Karen Stirling; Hamish Robb; Julie Pearce; Judith A. Symonds; Heather Loxton; Jennifer Entsch; Jillian Stansfield; Haylee Alice Holzworth; Katelyn Jackson; Jaymie Parish; Kylie Bilsen-Neville; Louise Marshall; Lynele Thompson; Megan Fogelis; Nicole Giaquinto; Megan Hunt; Melissa Elliot; Robyn McConochie; Sue Thompson; and Amy Brushe
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 378

Urban Literacy: Learning to Read the City Around You

Leanne Serbulo
Thể loại: Khác
Lượt xem: 297

Tokyo University and the War

Tachibana Takashi
Thể loại: Văn hóa
Lượt xem: 320

Some Problems of Philosophy

Diane Gall
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 248

Marriage, Intimate Relationships and Families

Ron Hammond and Paul Cheney, Edited by Professor Bill Pelz
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 360

Introduction to Social Work: A Look Across the Profession

James Langford, LCSW and Craig Keaton, PhD, LMSW
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 330

Introduction to Philosophy: Philosophy of Mind

Eran Asoulin; Paul Richard Blum; Tony Cheng; Daniel Haas; Jason Newman; Henry Shevlin; Elly Vintiadis; Heather Salazar (Editor); and Christina Hendricks (Series Editor)
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 244

Foundations for Assisting in Home Care

Kimberly B. McLain
Thể loại: Dược
Lượt xem: 261

Electronic Commerce: The Strategic Perspective

Richard T. Watson, Pierre Berthon, Leyland F. Pitt, George M. Zinkhan
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 332

Big Data for Epidemiology: Applied Data Analysis Using National Health Surveys

Tiffany B. Kindratt
Thể loại: Dược
Lượt xem: 320

Applied Ethics Primer

Letitia Meynell and Clarisse Paron
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 390

A Practicum in Behavioral Economics

Arthur J. Caplan
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 296

A history of enterprise search 1938-2022

Martin White
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 306

Nursing Care at the End of Life: What Every Clinician Should Know

Susan E. Lowey
Thể loại: Dược
Lượt xem: 269

The Mosaic theory of natural complexity

Georges Chapouthier
Thể loại: Văn hóa
Lượt xem: 395

Between imagined communities of practice

Nicolas Adell, Regina F. Bendix, Chiara Bortolotto and Markus Tauschek
Thể loại: Văn hóa
Lượt xem: 321

India-China: intersecting universalities

Anne Cheng and Sanchit Kumar
Thể loại: Văn hóa
Lượt xem: 294

Adat and indigeneity in Indonesia

Brigitta Hauser-Schäublin
Thể loại: Văn hóa
Lượt xem: 280

Heritage regimes and the state

Regina F. Bendix, Aditya Eggert and Arnika Peselmann
Thể loại: Văn hóa
Lượt xem: 265

Contemporary art collectors: the unsung influences on the art scenes

Nathalie Moureau, Dominique Sagot-Duvauroux and Marion Vidal
Thể loại: Văn hóa
Lượt xem: 297

Employment in the culture sector in 2005

Eric Cléron and Frédérique Patureau
Thể loại: Văn hóa
Lượt xem: 241

World heritage Angkor and beyond

Brigitta Hauser-Schäublin
Thể loại: Văn hóa
Lượt xem: 370

From an ancient road to a cultural route

Elifnaz Durusoy
Thể loại: Văn hóa
Lượt xem: 299

Introduction to Entrepreneurship

Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 318

Violence in Nigeria: A qualitative and quantitative analysis

Marc-Antoine Pérouse de Montclos
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 428

Guidelines for Improving the Effectiveness of Boards of Directors of Nonprofit Organizations

Vic Murray and Yvonne Harrison
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 248

Good Corporation, Bad Corporation: Corporate Social Responsibility in the Global Economy

Elizabeth Pulos and Guillermo C. Jimenez
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 270

Steps to Success: Crossing the Bridge Between Literacy Research and Practice

Bryan Ripley Crandall, Elizabeth Lewis, Elizabeth Y. Stevens, Joanna M. Robertson, Joanne E. O'Toole, Kathleen A. Cullen, Kristen A. Munger, Maria S. Murray, Michelle A. Duffy, Tess M. Dussling and Vicki McQuitty
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 389

Teaching Autoethnography: Personal Writing in the Classroom

Melissa Tombro
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 333

Microbiology: A Laboratory Experience

Holly Ahern
Thể loại: Dược
Lượt xem: 320

Historians of Asia on political violence

Anne Cheng and Sanchit Kumar
Thể loại: Văn hóa
Lượt xem: 291

Sciences with the science

Jacques Commaille and Françoise Thibault
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 231

Foundations for moral relativism

J. David Velleman
Thể loại: Văn học
Lượt xem: 292

Designing sustainable urban futures

Marius Albiez, Gerhard Banse, Kenyon C. Lindeman and Alexandra Quint
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 305

Negotiating tradition

Stefan Groth
Thể loại: Kỹ năng
Lượt xem: 275

Sustainable development

Oliver Parodi, Ignacio Ayestaran and Gerhard Banse
Thể loại: Văn hóa
Lượt xem: 303

The economic contribution of culture

Yves Jauneau
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 269

What works in conservation 2017

William J. Sutherland, Lynn V. Dicks, Nancy Ockendon and Rebecca K. Smith
Thể loại: Du lịch
Lượt xem: 329

Introductory Business Statistics

"ALEXANDER HOLMES"
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 275

Business Law I Essentials

Mirande Valbrune, Renee De Assis, Suzanne Cardell, Tess C. Taylor, Dr. Natalie Sappleton, C. M. Mitchell, Kenneth Mitchell-Phillips
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 318

Together: The Science of Social Psychology

R. Biswas-Diener and E. Diener
Thể loại: Khác
Lượt xem: 342

Introduction to LGBTQ+ Studies: A Cross-Disciplinary Approach

Deborah P. Amory, Sean G. Massey, Jennifer Miller and Allison P. Brown
Thể loại: Khác
Lượt xem: 321

Project Management

Adrienne Watt
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 290

Organizational Behavior

University of Minnesota
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 290

Media Innovation and Entrepreneurship

Michelle Ferrier and Elizabeth Mays
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 337

Introducing Marketing

John Burnett
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 328

Intermediate Financial Accounting – Volume 2

Glenn Arnold and Suzanne Kyle
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 253

Intermediate Financial Accounting – Volume 1

Glenn Arnold and Suzanne Kyle
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 278

Introduction to Financial Accounting

David Annand
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 272

Information Systems for Business and Beyond

David Bourgeois
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 267

Human Resource Management

N/A
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 275

Good Corporation, Bad Corporation

Guillermo C. Jimenez and Elizabeth Pulos
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 285

Fundamentals of Business

Stephen J. Skripak and Ron Poff
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 383

Financial Strategy for Public Managers

Sharon Kioko and Justin Marlowe
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 273

Financial Mathematics

Paul Grinder
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 322

Entrepreneurship and Innovation Toolkit

Lee A. Swanson
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 326

eMarketing: The Essential Guide to Online Marketing

Rob Stokes
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 352

Electronic Commerce

Richard T. Watson, Pierre Berthon, Leyland F. Pitt, George M. Zinkhan
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 308

Business Writing for Everyone

Arley Cruthers
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 338

Business Math: A Step-by-Step Handbook

Jean-Paul Olivier
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 328

Beginning Excel 2019

Noreen Brown, Barbara Lave, Julie Romey, Mary Schatz, Art Schneider, Diane Shingledecker
Thể loại: Kỹ năng
Lượt xem: 315

University 101

Kwantlen Polytechnic University
Thể loại: Kỹ năng
Lượt xem: 292

Strategies for Academic Success

Liv Marken
Thể loại: Kỹ năng
Lượt xem: 290

Blueprint for Success in College and Career

Dave Dillon
Thể loại: Kỹ năng
Lượt xem: 307

Public Health in Pharmacy Practice: A Casebook 2nd Edition

Jordan R Covvey, PharmD, PhD, BCPS, Vibhuti Arya, PharmD, Natalie A. DiPietro Mager, PharmD, MPH, Neyda V. Gilman, MLS, MaRanda Herring, PharmD, BCACP, Leslie Ochs, PharmD, PhD, MSPH and Lindsay Waddington, PharmD, MPH, BCCCP
Thể loại: Dược
Lượt xem: 338

An Introduction to Labor and Employment Law

Michael Evan Gold
Thể loại: Luật
Lượt xem: 285

Learning to Learn Online

Marti Alger; Christina Page; and Adam Vincent
Lượt xem: 311

Human Nutrition: 2020 Edition

University of Hawai‘i at Mānoa Food Science and Human Nutrition Program
Lượt xem: 354

Introduction to tourism

Morgan Westcott; Wendy Anderson
Lượt xem: 311

Introduction to business

Lawrence J. Gitman, Carl McDaniel, Amit Shah, Monique Reece Linda Koffel, Bethann Talsma, James C. Hyatt
Lượt xem: 318

Medicines By Design

Alison Davis
Lượt xem: 284