Risk Management Maturity: A Multidimensional Model

Tác giả: Sylwia Bąk, Piotr Jedynak
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 423
Từ khóa:
Chọn định dạng để tải về:
Lĩnh vực:
Đánh giá:
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Giấy phép sử dụng: ABC
Chia sẻ:
Risk Management Maturity: A Multidimensional Model
Những cuộc khủng hoảng như đại dịch COVID-19 là hồi chuông cảnh tỉnh để các doanh nghiệp xem xét lại các mô hình quản lý rủi ro hiện tại của họ. Cuốn sách này đề xuất một mô hình trưởng thành quản lý rủi ro mạnh mẽ hơn và minh họa ứng dụng trong các tình huống khủng hoảng. Cuốn sách khảo sát các mô hình trưởng thành về quản lý rủi ro hiện có và đề xuất một mô hình mới phù hợp để đánh giá quá trình quản lý rủi ro trong doanh nghiệp trong thời kỳ khủng...

Những cuộc khủng hoảng như đại dịch COVID-19 là hồi chuông cảnh tỉnh để các doanh nghiệp xem xét lại các mô hình quản lý rủi ro hiện tại của họ. Cuốn sách này đề xuất một mô hình trưởng thành quản lý rủi ro mạnh mẽ hơn và minh họa ứng dụng trong các tình huống khủng hoảng. Cuốn sách khảo sát các mô hình trưởng thành về quản lý rủi ro hiện có và đề xuất một mô hình mới phù hợp để đánh giá quá trình quản lý rủi ro trong doanh nghiệp trong thời kỳ khủng hoảng. Ưu điểm chính của nó bao gồm mối tương quan giữa các thuộc tính của nó với các tình huống khủng hoảng và phương pháp tiếp cận phương pháp đổi mới để phát triển mô hình. Các tác giả sử dụng mô hình này để kiểm tra 107 doanh nghiệp từ lĩnh vực dịch vụ tài chính, xây dựng và CNTT, cho thấy cách nó cho phép người dùng xác định những thay đổi về thời hạn quản lý rủi ro sau hậu quả của đại dịch COVID-19. Cuốn sách sẽ thu hút sự quan tâm của các doanh nhân, nhà quản lý và chuyên gia quản lý rủi ro, những người có thể sử dụng mô hình này trong quy trình quản lý của họ, cũng như các bên liên quan trong doanh nghiệp và các học giả.


Xem thêm

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Tài liệu khác cùng chủ đề

Giáo dục và Khoa học mở: Cẩm nang hướng dẫn dành cho Giảng viên và Nhà nghiên cứu

Nguyễn Linh Chi, Vũ Nguyễn Quang Duy, Phan Thị Thanh Thảo, Phạm Hùng Hiệp
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 79

Mind Your Writing

Wymann, Christiancc
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 646

Developing Writers in Higher Education: A Longitudinal Study

R Gere, Anne
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 574

Developing and Assessing Academic and Professional Writing Skills

Göpferich, Susanne, Neumann, Imke
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 569

About Writing: A Guide

Molinari, Julia
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 762

About Writing: A Guide

Robin Jeffrey
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 613

Writing Guide with Handbook

Michelle Bachelor Robinson, Maria Jerskey, Toby Fulwiler, Emeritus
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 527

Write Here, Right Now: An Interactive Introduction to Academic Writing and Research

Aaron Tucker and Paul Chafe
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 508

You, Writing! A Guide to College Composition

Alexandra Glynn, Amy Jo Swing, Kelli Hallsten-Erickson
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 665

The Gordon State College Writing Handbook

Mark King, Wesley Venus
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 484

Let’s get writing!

Elizabeth Browning; Kirsten DeVries; Kathy Boylan; Jenifer Kurtz; Katelyn Burton
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 496

Mindful Technical Writing

Dawn Atkinson, Stacey Corbitt
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 516

Business Meets the Humanities: The Human Perspective in University-Industry Collaboration

Martina Mahnke, Mikka Nielsen, Matilde Petersen, Lise Tjørring
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 642

On the Significance of Religion in Violence Against Women and Girls

Elisabet le Roux, Sandra Iman Pertek
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 851

Wealth and Power: Philosophical Perspectives

Michael Bennett, Huub Brouwer, Rutger Claassen
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 746

Superdiversity: Migration and Social Complexity

Steven Vertovec
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 630

Urban Politics of Human Rights

Janne Nijman, Barbara Oomen, Elif Durmuş, Sara Miellet, Lisa Roodenburg
Thể loại: Khác
Lượt xem: 646

Injustice in Urban Sustainability: Ten Core Drivers

Panagiota Kotsila, Isabelle Anguelovski, Melissa García-Lamarca, Filka Sekulova
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 592

Capitalisms and Democracies: Can Growth and Equality be Reconciled?

Carlo Trigilia
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 681

Contestations of Citizenship, Education, and Democracy in an Era of Global Change: Children and Youth in Diverse International Contexts

Patricia K. Kubow, Nicole Webster, Krystal Strong, Daniel Miranda
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 461

Global Citizenship in Foreign Language Education: Concepts, Practices, Connections

Christiane Lütge, Thorsten Merse, Petra Rauschert
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 494

Unsettled Urban Space: Routines, Temporalities and Contestations

Tihomir Viderman, Sabine Knierbein, Elina Kränzle, Sybille Frank, Nikolai Roskamm, Ed Wall
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 822

Leadership for Disaster Resilience: Lessons from India

Jacquleen Joseph, Suchita Awasthi, Zubin R. Mulla
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 552

Global Political Leadership: In Search of Synergy

Małgorzata Zachara-Szymańska
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 549

Diversity and Inclusion in Japan: Issues in Business and Higher Education

Lailani Alcantara, Yoshiki Shinohara
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 940

Invention Pedagogy – The Finnish Approach to Maker Education

Tiina Korhonen, Kaiju Kangas, Laura Salo
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 619

Unlocking Private Investment in Sustainable Infrastructure in Asia

Bhajan Grewal, Nella Hendriyetty, Iskandar Abdullaev, Chul Ju Kim, Naoyuki Yoshino, Eisa Khan Ayoob Ayoobi
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 470

Digital Constitutionalism: The Role of Internet Bills of Rights

Edoardo Celeste
Thể loại: Khác
Lượt xem: 863

Decentralization, Local Governance, and Localizing the Sustainable Development Goals in Asia and the Pacific

Bruno Carrasco, Hanif A. Rahemtulla, Rainer Rohdewohld
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 435

Disputed Archival Heritage

James Lowry
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 365

What is Europe?

Anna Triandafyllidou, Ruby Gropas
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 392

Discourses, Modes, Media and Meaning in an Era of Pandemic: A Multimodal Discourse Analysis Approach

Sabine Tan, Marissa K. L. E
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 493

Drones and Geographical Information Technologies in Agroecology and Organic Farming: Contributions to Technological Sovereignty

Massimo De Marchi, Alberto Diantini, Salvatore Eugenio Pappalardo
Thể loại: Khác
Lượt xem: 472

Assessment for Experiential Learning

Cecilia Ka Yuk Chan
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 401

Bias, Belief, and Conviction in an Age of Fake Facts

Anke Finger, Manuela Wagner
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 296

Tourism, Knowledge and Learning

Eva Maria Jernsand, Maria Persson, Erik Lundberg
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 303

Tourism and Heritage in the Chornobyl Exclusion Zone

Magdalena Banaszkiewicz
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 453

State Fragility: Case Studies and Comparisons

Nematullah Bizhan
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 835

RNA, the Epicenter of Genetic Information

John Mattick, Paulo Amaral
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 513

Embracing the Future: Creative Industries for Environment and Advanced Society 5.0 in a Post-Pandemic Era

Rahmiati Aulia, Diani Apsari, Sri Maharani Budi Haswati, Hana Faza Surya Rusyda, Aisyi Syafikarani, Angelia Lionardi, Setiamurti Rahardjo, Ariesa Farida, Wibisono Tegar Guna Putra, Yelly Andriani Barlian
Thể loại: Khác
Lượt xem: 518

Universities, Stakeholders and Social Mission: Building Cooperation Through Action Research

Ewa Bogacz-Wojtanowska, Piotr Jedynak, Sylwia Wrona, Anna Pluszyńska
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 608

Meanings of Public and the Future of Public Services

David A. McDonald
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 357

Contemporary Research on Management and Business

Siska Noviaristanti, Ong Hway Boon
Thể loại: Khác
Lượt xem: 612

5G: 2020 and Beyond

Ramjee Prasad
Thể loại: Khác
Lượt xem: 469

Advances in Intelligent Robotics and Collaborative Automation

Richard Duro, Yuriy Kondratenko
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 508

An Introduction to Digital Signal Processing

Stanley Mneney
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 399

Generation and Applications of Extra-Terrestrial Environments on Earth

Daniel A. Beysens, Jack J.W. A. van Loon
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 285

Innovative Strategies in Tissue Engineering

Mayuri Prasad, Paolo Di Nardo
Thể loại: Dược
Lượt xem: 542

Building Industries at Sea – ‘Blue Growth’ and the New Maritime Economy

Kate Johnson, Ian Masters, Gordon Dalton
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 417

Cooperative Radio Communications for Green Smart Environments

Narcis Cardona
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 356

Paths to a Culture of Tolerance and Peace

Basma EL Zein, Ahmed Al Jarwan
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 337

Advancing IoT Platforms Interoperability

Ovidiu Vermesan
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 429

Network Based High Speed Product Development

Peter Lindgren
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 400

Analytic Techniques for Public Management and Policy

Jiwon N. Speers
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 304

Criminal Justice Statistics

Elias Nader
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 439

Disease Prevention and Healthy Lifestyles

Trina DiGregorio, Monroe Community College
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 293

ECE Developmental Psychology

Bill Pelz and Linda Overstreet
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 381

Ed Guide

Jordan Shurr
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 359

Elements of Public Speaking

Marty Ennes, West Hills College Lemoore
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 415

English Composition

Jeff Meyers, Clinton Community College
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 308

English Composition I

Florida State College at Jacksonville
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 386

English Composition II

Julie Groesch, San Jacinto College
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 328

Enhanced College Writing

Bunker Hill Community College
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 440

Human Growth and Development

Ryan Newton
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 525

Introduction to College Research

Florida State College at Jacksonville
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 344

Introduction to Creative Writing

Linda Frances Lein, Alexandria Technical and Community College – Distance Minnesota
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 324

Introduction to Ethics

Manuela A. Gomez, El Paso Community College
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 311

Small Business Management

Jason Anderson
Lượt xem: 297

Problem Solving in Teams and Groups

Cameron W. Piercy
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 464

Introduction to Philosophy

Gabriel Camacho
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 416

Introduction to Philosophy

Kathy Eldred
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 331

Introduction to Spreadsheets

Fran Wells, Tompkins Cortland Community College
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 449

Observation and Assessment in Early Childhood Education

Gina Peterson and Emily Elam
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 300

Personal Finance

Chris Boies, Lord Fairfax Community College
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 327

Philosophy in the Humanities

Florida State College at Jacksonville
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 391

Psychology of Work

William Pelz
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 399

Public Speaking

Lee Ann Thomas, Clinton Community College
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 274

Research Methods for the Social Sciences

Bill Pelz, Herkimer County Community College
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 316

Social Justice Picture Books

Ruth McQuirter, editor and Gurbinder Kaur, contributing editor
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 401

World Religions

Florida State College at Jacksonville
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 329

Beyond Good and Evil

Friedrich Nietzsche
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 431

Technical and Business Writing

Gloria Estrada, El Paso Community College
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 373

Communication Training and Development

William Arnold and Lynne McClure
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 336

Technologies in Decline

Zahar Koretsky, Peter Stegmaier, Bruno Turnheim, Harro van Lente
Thể loại: Khác
Lượt xem: 472

Cone Penetration Testing 2022

Guido Gottardi, Laura Tonni
Thể loại: Khác
Lượt xem: 525

Digital System Design – Use of Microcontroller

Shenouda Dawoud, R. Peplow
Thể loại: Khác
Lượt xem: 281

Tunnelling

Alan Muir Wood
Thể loại: Khác
Lượt xem: 430

Soil Erosion and Carbon Dynamics

Eric J. Roose, Rattan Lal, Christian Feller, Bernard Barthes, B.A. Stewart
Thể loại: Khác
Lượt xem: 310

Kinanthropometry IX

Michael Marfell-Jones, Arthur Stewart, Tim Olds
Thể loại: Khác
Lượt xem: 348

Critical Thinking

Andrew Gurevich
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 314

Copy(write): Intellectual Property in the Writing Classroom

Martine Courant Rife, Shaun Slattery, and Dànielle Nicole DeVoss
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 363

Composition and Literature

James Sexton and Derek Soles
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 358

Business Writing Style Guide

John Morris and Julie Zwart
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 361

Beyond Argument: Essaying as a Practice of (Ex)Change

Sarah Allen
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 399

Podcasting as an Intimate Medium

Alyn Euritt
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 375

Identities and Intimacies on Social Media: Transnational Perspectives

Tonny Krijnen, Paul G. Nixon, Michelle D. Ravenscroft, Cosimo Marco Scarcelli
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 287

The Regulation of Megabanks: Legal frameworks of the USA and EU

Katarzyna Parchimowicz
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 321

Africa–Europe Cooperation and Digital Transformation

Chux Daniels, Benedikt Erforth, Chloe Teevan
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 369

Live, Die, Buy, Eat: A Cultural History of Animals and Meat

Kristian Bjørkdahl, Karen V. Lykke
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 457

University Autonomy Decline: Causes, Responses, and Implications for Academic Freedom

Kirsten Roberts Lyer, Ilyas Saliba, Janika Spannagel
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 320

The Impossibilities of the Circular Economy: Separating Aspirations from Reality

Harry Lehmann, Christoph Hinske, Victoire de Margerie, Aneta Slaveikova Nikolova
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 278

The Role of Business in Global Sustainability Transformations

Dalia D’Amato, Anne Toppinen, Robert Kozak
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 427

Religion and World Politics: Connecting Theory with Practice

Erin K. Wilson
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 332

Asian Perceptions of Gulf Security

Li-Chen Sim, Jonathan Fulton
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 324

Histories of Tax Evasion, Avoidance and Resistance

Korinna Schönhärl, Gisela Hürlimann, Dorothea Rohde
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 360

The Boundaries of Democracy: A Theory of Inclusion

Ludvig Beckman
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 410

Urbanizing the Regional Sector to Strengthen Economy and Business to Recover from Recession

Aulia Herdiani, Agus Hermawan, Setya Ayu Rahmawati, Mohd. Rizal Palil, Reza Havies
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 283

Capitalism, Coronavirus and War: A Geopolitical Economy

Radhika Desai
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 305

Non-Ideal Foundations of Language

Jessica Keiser
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 408

Law and Social Policy in the Global South: Brazil, China, India, South Africa

Ulrike Davy, Albert H.Y. Chen
Thể loại: Luật
Lượt xem: 466

Sport Stadiums and Environmental Justice

Timothy Kellison
Thể loại: Khác
Lượt xem: 381

Ecocinema Theory and Practice 2

Stephen Rust, Salma Monani, Seán Cubitt
Thể loại: Khác
Lượt xem: 305

Sweden’s Pandemic Experiment

Sigurd Bergmann, Martin Lindström
Thể loại: Dược
Lượt xem: 418

Assessment for Inclusion in Higher Education: Promoting Equity and Social Justice in Assessment

Rola Ajjawi, Joanna Tai, David Boud, Trina Jorre de St Jorre
Thể loại: Dược
Lượt xem: 288

Re-imagining the Teaching of European History: Promoting Civic Education and Historical Consciousness

Cosme Jesús Gómez Carrasco
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 410

Sustainable Future: Trends, Strategies and Development

Siska Noviaristanti, Ong Hway Boon
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 394

Global Development in the Arctic: International Cooperation for the Future

Andrey Mineev, Anatoli Bourmistrov, Frode Mellemvik
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 341

How People Compare

Mathijs Pelkmans, Harry Walker
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 316

The Carbon Chain in Carbon Dioxide Industrial Utilization Technologies

Dariusz Wawrzyńczak, Izabela Majchrzak-Kucęba, Covadonga Pevida, Giuseppe Bonura, Rita Nogueira, Marcello de Falco
Thể loại: Khác
Lượt xem: 302

Management and Visualisation: Seeing Beyond the Strategic

Gordon Fletcher
Thể loại: Khác
Lượt xem: 393

Humanitarian Journalists: Covering Crises from a Boundary Zone

Martin Scott, Kate Wright, Mel Bunce
Thể loại: Khác
Lượt xem: 346

Expertise, Policy-making and Democracy

Johan Christensen, Cathrine Holst, Anders Molander
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 348

Arguments in Context

Thaddeus Robinson
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 352

Academic Writing I

Lisa Ford
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 462

1, 2, 3 Write!

Gay Monteverde
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 353

Mental Health is a Verb: A Pocket Guide to Mental Health for Nursing Students

Jake Bush, Jill Van Der Like
Thể loại: Dược
Lượt xem: 563

Nursing Assistant

Ivry Zagury-Orly, Steven J Durning
Thể loại: Dược
Lượt xem: 378

Molecular Science for Drug Development and Biomedicine

ZHONG, Wei-Zhu; ZHOU, Shufeng (Eds.)
Thể loại: Dược
Lượt xem: 488

Marine Compounds and Cancer

HONECKER, Friedemann (Ed.); DYSHLOVOY, Sergey A. (Ed.)
Thể loại: Dược
Lượt xem: 402

Dietary Intake and Behavior in Children

KRANZ, Sibylle
Thể loại: Dược
Lượt xem: 384

Diet and Metabolic Dysfunction (2)

SANTULLI, Gaetano
Thể loại: Dược
Lượt xem: 344

Diagnosis and Treatment of Thoracic Outlet Syndrome

FREISCHLAG, Julie Ann (Ed.), GLEBOVA, Natalia O. (Ed.)
Thể loại: Dược
Lượt xem: 337

Diagnosis and Management of Pediatric Diseases

SERGI, Consolato
Thể loại: Dược
Lượt xem: 349

Development and Application of Herbal Medicine from Marine Origin

TSONG-LONG, Hwang , et al
Thể loại: Dược
Lượt xem: 374

Cancer Biomarkers and Targets in Digestive Organs

NELSON, Yee; NIKKI, Lee
Thể loại: Dược
Lượt xem: 359

Cadmium Sources and Toxicity

SATARUG, Soisungwan
Thể loại: Dược
Lượt xem: 312

Beverage Consumption Habits around the World: Association with Total Water and Energy Intake

MAJEM, Lluis Serra (Ed.); NISSENSOHN, Mariela (Ed.)
Thể loại: Dược
Lượt xem: 312

Cognitive Supervision for Robot-Assisted Minimally Invasive Laser Surgery

FICHERA, Loris
Thể loại: Dược
Lượt xem: 319

Nursing Pharmacology

ERNSTMEYER, Kimberly; CHRISTMAN, Elizabeth
Thể loại: Dược
Lượt xem: 330

Literature Reviews for Education and Nursing Graduate Students

FREDERIKSEN, Linda, PHELPS, Sue F.
Thể loại: Dược
Lượt xem: 475

Medical Terminology for Healthcare Professions

NELSON, Andrea M., GREENE, Katherine
Thể loại: Dược
Lượt xem: 310

Brain and Human Body Modeling 2020

MAKAROV, Sergey N.
Thể loại: Dược
Lượt xem: 291

Biomechanics of Human Movement

Karine Hamm
Thể loại: Dược
Lượt xem: 408

An EKG Interpretation Primer

Jacqueline Christianson
Thể loại: Dược
Lượt xem: 331

Frontiers in Cardiovascular Care

KIM A. Eagle, M.D.
Thể loại: Dược
Lượt xem: 340

Wellness

Pepe Aragon
Thể loại: Dược
Lượt xem: 335

Trauma-Informed Care in Behavioral Health Services

Center For Substance Abuse Treatment Us
Thể loại: Dược
Lượt xem: 341

Biochemistry for Nurses

Reynolds, Kerriann
Thể loại: Dược
Lượt xem: 378

Building a Medical Terminology Foundation

Kimberlee Carter, Marie Rutherford
Thể loại: Dược
Lượt xem: 420

Clinical Procedures for Safer Patient Care

Glynda Doyle and Jodie McCutcheon
Thể loại: Dược
Lượt xem: 274

Modern Philosophy

Walter Ott and Alexander Dunn
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 316

Literature, the Humanities, and Humanity

Theodore L. Steinberg
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 384

Introduction to Women, Gender, Sexuality Studies

Miliann Kang, Donovan Lessard, Laura Heston
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 344

Introduction to Philosophy – Philosophy of Religion

Beau Branson, Marcus William Hunt, Timothy D Knepper, Robert Sloan Lee, Steven Steyl, Hans Van Eyghen, Christina Hendricks
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 329

Introduction to Philosophy – Logic

Bahram Assadian, Matthew Knachel, Cassiano Terra Rodrigues, Michael Shaffer, Nathan Smith, Benjamin Martin, Christina Hendricks
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 349

Introduction to Philosophy – Ethics

Frank Aragbonfoh Abumere, Douglas Giles, Ya-Yun (Sherry) Kao, Michael Klenk, Joseph Kranak, Kathryn Mackay, Jeffrey Morgan, Paul Rezkalla, George Matthews, Christina Hendricks
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 350

Introduction to Philosophy – Epistemology

Guy Axtell, Brian C. Barnett, Todd R. Long, Jonathan Lopez, Daniel Massey, Monica C. Poole, William D. Rowley, K. S. Sangeetha
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 331

Introduction to Philosophy – Aesthetic Theory and Practice

Yuriko Saito, Ruth Sonderegger, Ines Kleesattel, Elizabeth Burns Coleman, Elizabeth Scarbrough, Matteo Ravasio, Xiao Ouyang, Richard Hudson-Miles, Andrew Broadey, Pierre Fasula, Alexander Westenberg, Matthew Sharpe, Valery Vino
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 313

Introduction to Logic and Critical Thinking

Matthew J. Van Cleave
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 304

Greek and Latin Roots – Part II – Greek

Peter Smith
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 366

Greek and Latin Roots – Part I – Latin

Peter Smith
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 341

Essentials of Linguistics

Catherine Anderson
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 354

A Concise Introduction to Logic

Craig DeLancey
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 363

Research Methods in Psychology

Rajiv Jhangiani, I-Chant A. Chiang, Paul C. Price
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 429

Principles of Microeconomics – 2e

Timothy Taylor, Steven A. Greenlaw, David Shapiro
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 345

Principles of Microeconomics – 2021A Lyryx

Douglas Curtis and Ian Irvine
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 324

Principles of Microeconomics

Libby Rittenberg and Tim Tregarthen
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 318

Principles of Macroeconomics

Douglas Curtis and Ian Irvine
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 295

Intermediate Microeconomics with Microsoft Excel

Humberto Barreto
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 322

Human Rights in Brief

United States Department of State Bureau of International Information Programs
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 275

Principles of Sociological Inquiry: Qualitative and Quantitative Methods

Amy Blackstone
Thể loại: KHXH&NV
Lượt xem: 326

Medicinal Effects of Agathosma (Buchu) Extracts

Barbara Huisamen
Thể loại: Dược
Lượt xem: 318

Comorbidity of Mental and Physical Disorders

A. Riecher-Rössler
Thể loại: Dược
Lượt xem: 470

Hippocrates Now : The ‘Father of Medicine’ in the Internet Age

Helen King
Thể loại: Dược
Lượt xem: 316

Progress and pathology Medicine and culture in the nineteenth century

BROWN,Emilie Taylor
Thể loại: Dược
Lượt xem: 311

Socio-economics of Personalized Medicine in Asia

Shirley Sun
Thể loại: Dược
Lượt xem: 357

Contemporary Health Issues

Pepe Aragon
Thể loại: Dược
Lượt xem: 307

Programming Fundamentals

Dave Braunschweig and Kenneth Leroy Busbee
Thể loại: Khác
Lượt xem: 336

Patterns for Beginning Programmers

David Bernstein
Thể loại: Khác
Lượt xem: 339

Chemical Engineering Separations: A Handbook for Students

Monica Lamm, Laura Jarboe
Thể loại: Khác
Lượt xem: 322

Genetic tests in sports medicine – many studies, little impact

Sabine Rudnik-Schöneborn
Thể loại: Dược
Lượt xem: 375

p-BioSPRE – p-medicine Biospecimen Search and Project Request Engine

Christina Schröder, Tim Jüttner & Matthias Dobkowicz
Thể loại: Dược
Lượt xem: 362

Principles of Sociological Inquiry: Qualitative and Quantitative Methods

Amy Blackstone
Thể loại: Khác
Lượt xem: 327

Writing in College: From Competence to Excellence

Amy Guptill
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 379

Web Literacy for Student Fact-Checkers

Michael A. Caulfield
Thể loại: Kỹ năng
Lượt xem: 370

The Word on College Reading and Writing

Monique Babin, Carol Burnell, Susan Pesznecker, Nicole Rosevear, Jaime Wood
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 283

Media Studies 101

Erika Pearson, Sy Taffel, Brett Nicholls, Martina Wengenmeir, Khin-Wee Chen, Hazel Phillips, Collette Snowden, Bernard Madill, Jane Ross, Sarah Gallagher, Thelma Fisher, Shah Nister J. Kabir, Maud Ceuterick, Hannah Mettner, Massimiliana Urbano
Thể loại: Khác
Lượt xem: 421

Communication for Business Professionals

Ontario Business Faculty and eCampusOntario Program Managers
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 337

Building Blocks of Academic Writing

Carellin Brooks
Thể loại: Ngoại ngữ
Lượt xem: 333

Advanced English

Allison Kilgannon
Thể loại: Kỹ năng
Lượt xem: 560

Entrepreneurship

"Michael Laverty Chris Littel"
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 524

Principles of Finance

"Julie Dahlquist Rainford Knight Alan S. Adams Curtis J. Bacon Samantha T. Cooper Michael P. Griffin Kevin C. Higgins Larry Musolino"
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 308

Concepts of Biology

"Samantha Fowler Rebecca Roush James Wise"
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 335

Introduction to Business

Lawrence J. Gitman Carl McDaniel Amit Shah Monique Reece Linda Koffel Bethann Talsma Grand Rapids James C. Hyatt
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 335

Controversies around educational projects for gender equality in Italy

Ludovica Anedda
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 340

Search for knowledge and recognition

Hannah Hoechner
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 325

Proceedings of the Paris open science European conference

Laboratoire d'idées
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 298

Good Health and Well-Being

Julie Lazzara and Stephanie Green
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 328

Active Learning Kit

Cheryl Colan
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 329

Society and Business Anthology

Various Authors
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 324

Culture and Psychology

L D Worthy; T Lavigne; and F Romero
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 334

Psychology 2e

Julie Lazzara
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 474

Small Group Communication Case Study

Amber Green
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 290

Cultural Anthropology

Dianna Repp
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 327

Cultivating Your Leadership Capabilities

Graduate Studies, Granite State College
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 369

Criminology

Ilgin Yorukoglu
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 357

Communication Studies

Tatyana Thweatt
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 348

Child and Adolescent Psychology

Florida State College at Jacksonville
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 341

Finger-Tip Facts for School Psychologists

David L. Wodrich
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 291

Hearts and Minds

Ashleigh Morris; Bianca Hyslop; Angela Mitchell; Waneka Jannusch; Bronwyn Cuffe; Tracey Sidoti; Suzannah Fullerton; Suzanna Jacovou; Kim Rohde; Leticia Pujol; Kay Dillon; Katlego Maizon; Katherine Stringer; Le Thi Phuong Nhung; Susan Wilkinson; Sabrina Grossman; Liam Callaghan; Deborah Shaw; Christina Deans; Courtney Paolucci; Crystal Steger; Susan Holmes; Dorani Magill-Connell; Eden Bartlett; Gabrielle Alder-Hughes; Karen Stirling; Hamish Robb; Julie Pearce; Judith A. Symonds; Heather Loxton; Jennifer Entsch; Jillian Stansfield; Haylee Alice Holzworth; Katelyn Jackson; Jaymie Parish; Kylie Bilsen-Neville; Louise Marshall; Lynele Thompson; Megan Fogelis; Nicole Giaquinto; Megan Hunt; Melissa Elliot; Robyn McConochie; Sue Thompson; and Amy Brushe
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 419

Urban Literacy: Learning to Read the City Around You

Leanne Serbulo
Thể loại: Khác
Lượt xem: 340

Tokyo University and the War

Tachibana Takashi
Thể loại: Văn hóa
Lượt xem: 354

Some Problems of Philosophy

Diane Gall
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 286

Marriage, Intimate Relationships and Families

Ron Hammond and Paul Cheney, Edited by Professor Bill Pelz
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 405

Introduction to Social Work: A Look Across the Profession

James Langford, LCSW and Craig Keaton, PhD, LMSW
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 369

Introduction to Philosophy: Philosophy of Mind

Eran Asoulin; Paul Richard Blum; Tony Cheng; Daniel Haas; Jason Newman; Henry Shevlin; Elly Vintiadis; Heather Salazar (Editor); and Christina Hendricks (Series Editor)
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 282

Foundations for Assisting in Home Care

Kimberly B. McLain
Thể loại: Dược
Lượt xem: 304

Electronic Commerce: The Strategic Perspective

Richard T. Watson, Pierre Berthon, Leyland F. Pitt, George M. Zinkhan
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 369

Big Data for Epidemiology: Applied Data Analysis Using National Health Surveys

Tiffany B. Kindratt
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 357

Applied Ethics Primer

Letitia Meynell and Clarisse Paron
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 435

A Practicum in Behavioral Economics

Arthur J. Caplan
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 340

A history of enterprise search 1938-2022

Martin White
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 342

Nursing Care at the End of Life: What Every Clinician Should Know

Susan E. Lowey
Thể loại: Dược
Lượt xem: 315

The Mosaic theory of natural complexity

Georges Chapouthier
Thể loại: Văn hóa
Lượt xem: 432

Between imagined communities of practice

Nicolas Adell, Regina F. Bendix, Chiara Bortolotto and Markus Tauschek
Thể loại: Văn hóa
Lượt xem: 359

India-China: intersecting universalities

Anne Cheng and Sanchit Kumar
Thể loại: Văn hóa
Lượt xem: 324

Adat and indigeneity in Indonesia

Brigitta Hauser-Schäublin
Thể loại: Văn hóa
Lượt xem: 322

Heritage regimes and the state

Regina F. Bendix, Aditya Eggert and Arnika Peselmann
Thể loại: Văn hóa
Lượt xem: 305

Contemporary art collectors: the unsung influences on the art scenes

Nathalie Moureau, Dominique Sagot-Duvauroux and Marion Vidal
Thể loại: Văn hóa
Lượt xem: 336

Employment in the culture sector in 2005

Eric Cléron and Frédérique Patureau
Thể loại: Văn hóa
Lượt xem: 278

World heritage Angkor and beyond

Brigitta Hauser-Schäublin
Thể loại: Văn hóa
Lượt xem: 411

From an ancient road to a cultural route

Elifnaz Durusoy
Thể loại: Văn hóa
Lượt xem: 338

Introduction to Entrepreneurship

Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 358

Violence in Nigeria: A qualitative and quantitative analysis

Marc-Antoine Pérouse de Montclos
Thể loại: Văn hóa
Lượt xem: 461

Guidelines for Improving the Effectiveness of Boards of Directors of Nonprofit Organizations

Vic Murray and Yvonne Harrison
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 291

Good Corporation, Bad Corporation: Corporate Social Responsibility in the Global Economy

Elizabeth Pulos and Guillermo C. Jimenez
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 309

Steps to Success: Crossing the Bridge Between Literacy Research and Practice

Bryan Ripley Crandall, Elizabeth Lewis, Elizabeth Y. Stevens, Joanna M. Robertson, Joanne E. O'Toole, Kathleen A. Cullen, Kristen A. Munger, Maria S. Murray, Michelle A. Duffy, Tess M. Dussling and Vicki McQuitty
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 425

Teaching Autoethnography: Personal Writing in the Classroom

Melissa Tombro
Thể loại: Văn hóa
Lượt xem: 371

Microbiology: A Laboratory Experience

Holly Ahern
Thể loại: Dược
Lượt xem: 353

Historians of Asia on political violence

Anne Cheng and Sanchit Kumar
Thể loại: Văn hóa
Lượt xem: 334

Sciences with the science

Jacques Commaille and Françoise Thibault
Thể loại: khoa học
Lượt xem: 269

Foundations for moral relativism

J. David Velleman
Thể loại: Văn học
Lượt xem: 329

Designing sustainable urban futures

Marius Albiez, Gerhard Banse, Kenyon C. Lindeman and Alexandra Quint
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 345

Negotiating tradition

Stefan Groth
Thể loại: Kỹ năng
Lượt xem: 311

Sustainable development

Oliver Parodi, Ignacio Ayestaran and Gerhard Banse
Thể loại: Văn hóa
Lượt xem: 339

The economic contribution of culture

Yves Jauneau
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 308

What works in conservation 2017

William J. Sutherland, Lynn V. Dicks, Nancy Ockendon and Rebecca K. Smith
Thể loại: Du lịch
Lượt xem: 368

Introductory Business Statistics

"ALEXANDER HOLMES"
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 316

Business Law I Essentials

Mirande Valbrune, Renee De Assis, Suzanne Cardell, Tess C. Taylor, Dr. Natalie Sappleton, C. M. Mitchell, Kenneth Mitchell-Phillips
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 361

Together: The Science of Social Psychology

R. Biswas-Diener and E. Diener
Thể loại: Khác
Lượt xem: 378

Introduction to LGBTQ+ Studies: A Cross-Disciplinary Approach

Deborah P. Amory, Sean G. Massey, Jennifer Miller and Allison P. Brown
Thể loại: Khác
Lượt xem: 361

Project Management

Adrienne Watt
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 328

Organizational Behavior

University of Minnesota
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 327

Media Innovation and Entrepreneurship

Michelle Ferrier and Elizabeth Mays
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 376

Introducing Marketing

John Burnett
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 370

Intermediate Financial Accounting – Volume 2

Glenn Arnold and Suzanne Kyle
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 287

Intermediate Financial Accounting – Volume 1

Glenn Arnold and Suzanne Kyle
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 312

Introduction to Financial Accounting

David Annand
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 307

Information Systems for Business and Beyond

David Bourgeois
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 306

Human Resource Management

N/A
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 306

Good Corporation, Bad Corporation

Guillermo C. Jimenez and Elizabeth Pulos
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 321

Fundamentals of Business

Stephen J. Skripak and Ron Poff
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 432

Financial Strategy for Public Managers

Sharon Kioko and Justin Marlowe
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 313

Financial Mathematics

Paul Grinder
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 362

Entrepreneurship and Innovation Toolkit

Lee A. Swanson
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 365

eMarketing: The Essential Guide to Online Marketing

Rob Stokes
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 391

Electronic Commerce

Richard T. Watson, Pierre Berthon, Leyland F. Pitt, George M. Zinkhan
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 348

Business Writing for Everyone

Arley Cruthers
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 376

Business Math: A Step-by-Step Handbook

Jean-Paul Olivier
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 370

Beginning Excel 2019

Noreen Brown, Barbara Lave, Julie Romey, Mary Schatz, Art Schneider, Diane Shingledecker
Thể loại: Kinh tế
Lượt xem: 349

University 101

Kwantlen Polytechnic University
Thể loại: Kỹ năng
Lượt xem: 331

Strategies for Academic Success

Liv Marken
Thể loại: Kỹ năng
Lượt xem: 324

Blueprint for Success in College and Career

Dave Dillon
Thể loại: Kỹ năng
Lượt xem: 355

Public Health in Pharmacy Practice: A Casebook 2nd Edition

Jordan R Covvey, PharmD, PhD, BCPS, Vibhuti Arya, PharmD, Natalie A. DiPietro Mager, PharmD, MPH, Neyda V. Gilman, MLS, MaRanda Herring, PharmD, BCACP, Leslie Ochs, PharmD, PhD, MSPH and Lindsay Waddington, PharmD, MPH, BCCCP
Thể loại: Dược
Lượt xem: 374

An Introduction to Labor and Employment Law

Michael Evan Gold
Thể loại: Luật
Lượt xem: 328

Learning to Learn Online

Marti Alger; Christina Page; and Adam Vincent
Lượt xem: 348

Human Nutrition: 2020 Edition

University of Hawai‘i at Mānoa Food Science and Human Nutrition Program
Lượt xem: 390

Introduction to tourism

Morgan Westcott; Wendy Anderson
Lượt xem: 347

Introduction to business

Lawrence J. Gitman, Carl McDaniel, Amit Shah, Monique Reece Linda Koffel, Bethann Talsma, James C. Hyatt
Lượt xem: 361

Medicines By Design

Alison Davis
Lượt xem: 315